Hỗ trợ mua hàng: 0961 477 316
Hỗ trợ giao hàng: 0961 477 316
Deal hôm nay
Giảm
72%

Biến tần Mitsubishi-FR-A720-3.7K

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-A720-3.7K uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
8.032.640 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
28.688.000 ₫
Thời gian còn lại
44
 : 
16
 : 
57
 : 
18
Tiết kiệm
20.655.360 ₫
Giảm
72%

Biến tần Mitsubishi-FR-A720-1.5K

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-A720-1.5K, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
5.826.240 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
20.808.000 ₫
Thời gian còn lại
44
 : 
16
 : 
57
 : 
18
Tiết kiệm
14.981.760 ₫
Giảm
72%

Biến tần Mitsubishi-FR-A720-0.75K

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-A720-0.75K, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
5.547.640 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
19.813.000 ₫
Thời gian còn lại
44
 : 
16
 : 
57
 : 
18
Tiết kiệm
14.265.360 ₫
Giảm
72%

Biến tần Mitsubishi-FR-A720-0.4K

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-A720-0.4K, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
4.657.520 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
16.634.000 ₫
Thời gian còn lại
44
 : 
16
 : 
57
 : 
18
Tiết kiệm
11.976.480 ₫
Giảm
70%

Biến tần Mitsubishi-FR-D720-11K

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-D720-11K, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
11.949.300 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
39.831.000 ₫
Thời gian còn lại
44
 : 
16
 : 
57
 : 
18
Tiết kiệm
27.881.700 ₫
Giảm
70%

Biến tần Mitsubishi-FR-D720-7.5K

8.286.900 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
27.623.000 ₫
Thời gian còn lại
44
 : 
16
 : 
57
 : 
18
Tiết kiệm
19.336.100 ₫
Giảm
65%

BIẾN TẦN Mitsubishi FR-D720-5.5K

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi FR-D720-5.5K, nguồn cấp: 3P-220Vac, công suất 5.5Kw uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
7.697.200 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
21.992.000 ₫
Thời gian còn lại
44
 : 
16
 : 
57
 : 
18
Tiết kiệm
14.294.800 ₫
Giảm
60%

Biến tần Mitsubishi-FR-D720-3.7K

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-D720-3.7K, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
4.112.000 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
10.280.000 ₫
Thời gian còn lại
44
 : 
16
 : 
57
 : 
18
Tiết kiệm
6.168.000 ₫
Giảm
65%

Biến tần Mitsubishi-FR-D720-2.2K

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-D720-2.2K, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
3.349.150 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
9.569.000 ₫
Thời gian còn lại
44
 : 
16
 : 
57
 : 
18
Tiết kiệm
6.219.850 ₫
Giảm
65%

Biến tần Mitsubishi-FR-D720-1.5K

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-D720-1.5K, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
2.767.800 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
7.908.000 ₫
Thời gian còn lại
44
 : 
16
 : 
57
 : 
18
Tiết kiệm
5.140.200 ₫
Giảm
65%

Biến tần Mitsubishi-FR-D720-0.75K

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-D720-0.75K, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
2.323.650 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
6.639.000 ₫
Thời gian còn lại
44
 : 
16
 : 
57
 : 
18
Tiết kiệm
4.315.350 ₫
Giảm
70%

Biến tần Mitsubishi-FR-D720-0.4K

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-D720-0.4K, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
1.916.400 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
6.388.000 ₫
Thời gian còn lại
44
 : 
16
 : 
57
 : 
18
Tiết kiệm
4.471.600 ₫
Giảm
70%

Biến tần Mitsubishi-FR-D720-0.2K

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-D720-0.2K, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
1.852.500 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
6.175.000 ₫
Thời gian còn lại
44
 : 
16
 : 
57
 : 
18
Tiết kiệm
4.322.500 ₫
Giảm
70%

Biến tần Mitsubishi-FR-E720-11K

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-E720-11K, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
13.829.700 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
46.099.000 ₫
Thời gian còn lại
44
 : 
16
 : 
57
 : 
18
Tiết kiệm
32.269.300 ₫
Giảm
70%

Biến tần Mitsubishi-FR-E720-7.5K

 
11.145.600 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
37.152.000 ₫
Thời gian còn lại
44
 : 
16
 : 
57
 : 
18
Tiết kiệm
26.006.400 ₫
Giảm
70%

Biến tần Mitsubishi-FR-E720-5.5K

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-E720-5.5K, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
9.430.500 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
31.435.000 ₫
Thời gian còn lại
44
 : 
16
 : 
57
 : 
18
Tiết kiệm
22.004.500 ₫
Giảm
70%

Biến tần Mitsubishi-FR-E720-3.7K

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-E720-3.7K, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
5.359.800 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
17.866.000 ₫
Thời gian còn lại
44
 : 
16
 : 
57
 : 
18
Tiết kiệm
12.506.200 ₫
Giảm
70%

Biến tần Mitsubishi-FR-E720-2.2K

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-E720-2.2K, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
4.288.500 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
14.295.000 ₫
Thời gian còn lại
44
 : 
16
 : 
57
 : 
18
Tiết kiệm
10.006.500 ₫
Giảm
70%

Biến tần Mitsubishi FR-E720-1.5K

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi FR-E720-1.5K, nguồn cấp: 3P-220Vac, công suất 1.5Kw uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
1.763.100 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
5.877.000 ₫
Thời gian còn lại
44
 : 
16
 : 
57
 : 
18
Tiết kiệm
4.113.900 ₫
Giảm
72%

Biến tần Mitsubishi-FR-E720-0.75K

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-E720-0.75K, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
3.202.360 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
11.437.000 ₫
Thời gian còn lại
44
 : 
16
 : 
57
 : 
18
Tiết kiệm
8.234.640 ₫