Biến dòng Emic hạ thế 300/5A

Biến dòng đo lường Emic :

- Cấp chính xác 0.5 .

- Tỉ số biến dòng : 300/5A

- Công suất  :10VA .

- Ứng dụng : dùng để biến đổi dòng điện từ giá trị cao về giá trị thấp đưa về thiết bị đo đếm và điều khiển.
 

Sản phẩm liên quan

19006040