Biến tần-6SE6400-1PB00-0AA0

Dãy công suất: 0.12kW-3kW.
Cấp điện áp 1 pha: 200-240 V 1-phase-AC (-10%/+10%).
Dãy công suất: 0.12kW-5.5kW.
Cấp điện áp 1 pha: 200-240 V 3-phase-AC (-10%/+10%).
Dãy công suất: 0.12kW-5.5kW.
Cấp điện áp 1 pha: 380-480 V 3-phase-AC (-10%/+10%).
Giao tiếp truyền thông: Modbus RTU, USS.

19006040