Cảm biến phát hiện xi lanh khí

Tags: D-C72

"Tên dòng D-C73 / D-C72
Nội dung Liên hệ chuyển đổi tự động (cho xi lanh nhỏ)
Các tính năng và công dụng -Chỉ xi lanh nhỏ chỉ
-D-C72 là 220v  "
 

19006040