Điện trở chiết áp đa nhiệm 3590S-2-102L 3590 S 1K Ohm tiện dụng

Gắn:Bảng điều khiển
Số lượt:10 (Elec), 10 (Mech) lần lượt
Phong cách chấm dứt:Hàn
Xếp hạng sức mạnh:2 W
Giá trị kháng:1 KOhm
Lòng khoan dung:5%
Hệ số nhiệt độ:± 50 ppm / ° C
Kích thước:39,22 x 22,23 x 26,66 mm
Nhiệt độ hoạt động:-40 đến 125 ° C"
 

19006040