Diode chỉnh lưu cầu, một pha, 1 kV, 35 A, Module, 1.1 V, 4 chân

"Điện áp đầu vào RMS tối đa 700V
Điện áp chặn DC tối đa 1000V
2.5 ° C / W Khả năng chịu nhiệt tối đa"
 

Sản phẩm liên quan

19006040