"Điện áp - DC Reverse (Vr) (Max) 1600V 
Hiện tại - Trung bình chỉnh lưu (Io) (mỗi Diode) 190A 
Điện áp - Chuyển tiếp (Vf) (Tối đa) @ Nếu 1.15V @ 300A 
Tốc độ Phục hồi tiêu chuẩn> 500ns,> 200mA (Io) 
Hiện tại - Rò rỉ ngược @ Vr 20mA @ 1600V 
Kiểu lắp Khung gầm 
Gói / Vỏ Y4-M6 
Gói thiết bị nhà cung cấp Y4-M6"
 

19006040