Relay Panasonic PA1a-5V (APA3319)

Còn 1 sản phẩm

Tags: PA1A-5V

"Đánh giá liên hệ (hiện tại) 5A 
Chuyển mạch điện áp 250VAC, 110 VDC - Tối đa 
Cuộn dây hiện tại 24mA 
Loại cuộn Không chốt 
Đặc trưng - 
Phong cách chấm dứt Pin PC 
Đánh giá con dấu Đóng dấu - Hoàn toàn 
Cuộn cách điện - 
Phải vận hành điện áp 3,5 VDC 
Phải giải phóng điện áp 0,25 VDC 
Thời gian hoạt động 10ms 
Thời gian phát hành 5ms 
Nhiệt độ hoạt động -40 ° C ~ 70 ° C 
Tài liệu liên hệ Bạc niken (AgNi) 
Loại rơle Mục đích chung 
Cuộn kháng 208 Ohms"
 

0985739369