TECO RHU-10K1/15-20A Thermal Overload Relay

Còn 1 sản phẩm

Dòng điện định mức: 15~20 A
Trip class: 10 A
Dùng với contactor CU-11, CU-16, CU-18, CU-22, CU-32R

Sản phẩm liên quan

0985739369