Tay điều khiển cầu trục KG AUTO KG-H02EAAA

Case: High impact ABS
Loại 2 nút 2 cấp  
Ứng dụng: Điều khiển cầu trục, cổng trục, cẩu quay và các cơ cấu máy móc khác, phù hợp với việc sử dụng 2 cấp tốc độ 

19006040