Hỗ trợ mua hàng: 0961 477 316
Hỗ trợ giao hàng: 0961 477 316
Deal mới nhất
Giảm
20%
Cảm biến từ Omron TL-N20MY1 2M

Cảm biến từ Omron TL-N20MY1 2M

Nhà cung cấp Cảm biến từ Omron TL-N20MY1 2M, nguồn 90-250VAC, khoảng cách phát hiện 20 mm uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
1.390.000 ₫
  (Giao sản phẩm)
Giá gốc
1.737.500 ₫
Thời gian còn lại
129
 : 
19
 : 
2
 : 
50
Tiết kiệm
347.500 ₫
Giảm
20%
Cảm biến từ Omron TL-N10MY1 2M

Cảm biến từ Omron TL-N10MY1 2M

Nhà cung cấp Cảm biến từ Omron TL-N10MY1 2M, nguồn 90-250VAC, khoảng cách phát hiện 10 mm uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
1.370.000 ₫
  (Giao sản phẩm)
Giá gốc
1.712.500 ₫
Thời gian còn lại
129
 : 
19
 : 
2
 : 
50
Tiết kiệm
342.500 ₫
Giảm
20%
Cảm biến từ Omron TL-N5MY1 2M

Cảm biến từ Omron TL-N5MY1 2M

Nhà cung cấp Cảm biến từ Omron TL-N5MY1 2M, nguồn 90-240VAC, khoảng cách phát hiện 5 mm uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
1.470.000 ₫
  (Giao sản phẩm)
Giá gốc
1.837.500 ₫
Thời gian còn lại
129
 : 
19
 : 
2
 : 
50
Tiết kiệm
367.500 ₫
Giảm
20%
Cảm biến từ Omron TL-N20ME1 2M

Cảm biến từ Omron TL-N20ME1 2M

Nhà cung cấp Cảm biến từ Omron TL-N20ME1 2M, nguồn 10-24VDC, khoảng cách phát hiện 20 mm uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
975.000 ₫
  (Giao sản phẩm)
Giá gốc
1.218.750 ₫
Thời gian còn lại
129
 : 
19
 : 
2
 : 
50
Tiết kiệm
243.750 ₫
Giảm
20%
Cảm biến từ Omron TL-N10ME1 2M

Cảm biến từ Omron TL-N10ME1 2M

Nhà cung cấp Cảm biến từ Omron TL-N10ME1 2M, nguồn 10-24VDC, loại phát hiện mặt bên 10 mm uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
756.000 ₫
  (Giao sản phẩm)
Giá gốc
945.000 ₫
Thời gian còn lại
129
 : 
19
 : 
2
 : 
50
Tiết kiệm
189.000 ₫
Giảm
20%
Cảm biến từ Omron TL-N5ME1 2M

Cảm biến từ Omron TL-N5ME1 2M

Nhà cung cấp Cảm biến từ Omron TL-N5ME1 2M, nguồn 10-24VDC, loại phát hiện mặt bên 5 mm uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
670.000 ₫
  (Giao sản phẩm)
Giá gốc
837.500 ₫
Thời gian còn lại
129
 : 
19
 : 
2
 : 
50
Tiết kiệm
167.500 ₫
Giảm
20%
Cảm biến từ Omron TL-Q5MC1 2M

Cảm biến từ Omron TL-Q5MC1 2M

Nhà cung cấp Cảm biến từ Omron TL-Q5MC1 2M, nguồn 10-24VDC, loại phát hiện mặt bên 5 mm uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
355.000 ₫
  (Giao sản phẩm)
Giá gốc
443.750 ₫
Thời gian còn lại
129
 : 
19
 : 
2
 : 
50
Tiết kiệm
88.750 ₫
Giảm
20%
Cảm biến từ Omron TL-W5MC1 2M

Cảm biến từ Omron TL-W5MC1 2M

Nhà cung cấp Cảm biến từ Omron TL-W5MC1 2M, nguồn 10-24VDC, ngõ ra 3 dây, khoản cách phát hiên 5mm, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
431.000 ₫
  (Giao sản phẩm)
Giá gốc
538.750 ₫
Thời gian còn lại
129
 : 
19
 : 
2
 : 
50
Tiết kiệm
107.750 ₫
Giảm
20%
Cảm biến từ Omron TL-W3MC1 2M

Cảm biến từ Omron TL-W3MC1 2M

Nhà cung cấp Cảm biến từ Omron  TL-W3MC1 2M, nguồn 10-24VDC, loại thu-phát 3 mm uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
530.000 ₫
  (Giao sản phẩm)
Giá gốc
662.500 ₫
Thời gian còn lại
129
 : 
19
 : 
2
 : 
50
Tiết kiệm
132.500 ₫
Giảm
20%
Cảm biến tiệm cận Omron E2E-X18MY1

Cảm biến tiệm cận Omron E2E-X18MY1

Nhà cung cấp Cảm biến tiệm cận Omron E2E-X18MY1, nguồn 24-240VAC, loại thu-phát 18 mm uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
1.250.000 ₫
  (Giao sản phẩm)
Giá gốc
1.562.500 ₫
Thời gian còn lại
129
 : 
19
 : 
2
 : 
50
Tiết kiệm
312.500 ₫
Cảm biến tiệm cận Omron E2E-X10MY1

Cảm biến tiệm cận Omron E2E-X10MY1

Nhà cung cấp Cảm biến tiệm cận Omron E2E-X10MY1, nguồn 24-240VAC, loại thu-phát 10 mm uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
1.475.000 ₫
  (Giao sản phẩm)
Giá gốc
1.475.000 ₫
Thời gian còn lại
0
 : 
0
 : 
0
 : 
0
Tiết kiệm
Cảm biến tiệm cận Omron E2E-X5MY1

Cảm biến tiệm cận Omron E2E-X5MY1

Nhà cung cấp Cảm biến tiệm cận Omron E2E-X5MY1, nguồn 24-240VAC, loại thu-phát 5 mm uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
1.225.000 ₫
  (Giao sản phẩm)
Giá gốc
1.225.000 ₫
Thời gian còn lại
0
 : 
0
 : 
0
 : 
0
Tiết kiệm
Cảm biến tiệm cận Omron E2E-X2MY1

Cảm biến tiệm cận Omron E2E-X2MY1

Nhà cung cấp Cảm biến tiệm cận Omron E2E-X2MY1, nguồn 24-240VAC, loại thu-phát 2 mm uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
1.312.500 ₫
  (Giao sản phẩm)
Giá gốc
1.312.500 ₫
Thời gian còn lại
0
 : 
0
 : 
0
 : 
0
Tiết kiệm
Cảm biến tiệm cận Omron E2E-X10Y1

Cảm biến tiệm cận Omron E2E-X10Y1

Nhà cung cấp Cảm biến tiệm cận Omron E2E-X10Y1, nguồn 24-240VAC, loại thu-phát 10 mm uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
1.630.000 ₫
  (Giao sản phẩm)
Giá gốc
1.630.000 ₫
Thời gian còn lại
0
 : 
0
 : 
0
 : 
0
Tiết kiệm
Cảm biến tiệm cận Omron E2E-X5Y1

Cảm biến tiệm cận Omron E2E-X5Y1

Nhà cung cấp Cảm biến tiệm cận Omron E2E-X5Y1, nguồn 24-240VAC, loại thu-phát 2 mm uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
1.287.500 ₫
  (Giao sản phẩm)
Giá gốc
1.287.500 ₫
Thời gian còn lại
0
 : 
0
 : 
0
 : 
0
Tiết kiệm
Cảm biến tiệm cận Omron E2E-X2Y1

Cảm biến tiệm cận Omron E2E-X2Y1

Nhà cung cấp Cảm biến tiệm cận Omron E2E-X2Y1, nguồn 24-240VAC, loại thu-phát 2 mm uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
1.187.500 ₫
  (Giao sản phẩm)
Giá gốc
1.187.500 ₫
Thời gian còn lại
0
 : 
0
 : 
0
 : 
0
Tiết kiệm
Cảm biến tiệm cận Omron E2E-X1R5Y1

Cảm biến tiệm cận Omron E2E-X1R5Y1

Nhà cung cấp Cảm biến tiệm cận Omron E2E-X1R5Y1, nguồn 24-240VAC, loại thu-phát 1.5 mm uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
1.312.500 ₫
  (Giao sản phẩm)
Giá gốc
1.312.500 ₫
Thời gian còn lại
0
 : 
0
 : 
0
 : 
0
Tiết kiệm
Giảm
20%
Cảm biến tiệm cận Omron E2E-X18MF1

Cảm biến tiệm cận Omron E2E-X18MF1

Nhà cung cấp Cảm biến tiệm cận Omron E2E-X18MF1, nguồn 10-40VDC, loại thu-phát 18 mm uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
960.000 ₫
  (Giao sản phẩm)
Giá gốc
1.200.000 ₫
Thời gian còn lại
129
 : 
19
 : 
2
 : 
50
Tiết kiệm
240.000 ₫
Cảm biến tiệm cận Omron E2E-X10MF1

Cảm biến tiệm cận Omron E2E-X10MF1

Nhà cung cấp Cảm biến tiệm cận Omron E2E-X10MF1, nguồn 10-40VDC, loại thu-phát 10 mm uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
950.000 ₫
  (Giao sản phẩm)
Giá gốc
950.000 ₫
Thời gian còn lại
0
 : 
0
 : 
0
 : 
0
Tiết kiệm
Cảm biến tiệm cận Omron E2E-X5MF1

Cảm biến tiệm cận Omron E2E-X5MF1

Nhà cung cấp Cảm biến tiệm cận Omron E2E-X5MF1 , nguồn 10-40VDC, loại thu-phát 5 mm uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
837.500 ₫
  (Giao sản phẩm)
Giá gốc
837.500 ₫
Thời gian còn lại
0
 : 
0
 : 
0
 : 
0
Tiết kiệm