Hỗ trợ mua hàng: 0961 477 316
Hỗ trợ giao hàng: 0961 477 316

Board Mitsubishi FX3G-232-BD

 

Board Mitsubishi FX3G-232-BD
1.378.000 ₫
Giá gốc
1.378.000 ₫
Tiết kiệm
Thời gian mua còn
0
Số phiếu đã mua: 0
0
 
Các mặt hàng cùng nhóm PLC
Giảm 0%
Module Mitsubishi FX2N-4AD-TC
Giảm 0%
Board Mitsubishi FX3G-485-BD
Giảm 0%
Board Mitsubishi FX3G-422-BD
Giảm 0%
Analog Module Mitsubishi FX2N-8AD
Giảm 0%
Analog Module Mitsubishi FX2N-4AD
Giảm 0%
Analog Module Mitsubishi FX2N-2AD
Giảm 0%
Analog Module Mitsubishi FX2N-4AD-PT
Giảm 0%
Analog Module Mitsubishi FX2N-4DA
  • Board Mitsubishi
Tin tức