"Bộ lọc, điều áp và bôi trơn UFR/L-02 03 04 06 08 "

"Loại bỏ nước và hạt hiệu quả.
40 phần tử bộ lọc và 5 bộ lọc có thể thay thế và thay thế dễ dàng.
Cài đặt áp suất chính xác và dễ dàng.
Dầu bôi trơn có thể được bổ sung mà không cần ngừng cung cấp không khí.
Xịt dầu trong sương đảm bảo bôi trơn tốt cho máy.
Bát chống axit & kiềm và bát nhôm bảo vệ tuyệt vời trong môi trường làm việc hóa học hữu cơ."
 

19006040