Biến Dòng Đo Lường 150/5A

"Biến dòng đo lường hạ thế 150A
Biến dòng hình xuyến đúc Epoxy
Dòng từ: 150A
Cấp chính xác: 0.5
Công suất: 5VA
Có tác dụng biến đổi dòng điện xoay chiều có giá trị lớn thành giá trị 5A"
 

19006040