Bộ chuyển đổi DC / DC COSEL MGW302412

Số lượng đầu ra:2 đầu ra
Công suất ra:30 W
Điện áp đầu vào:18 V đến 36 V
Điện áp đầu ra-Kênh 1:12 V
Đầu ra hiện tại - Kênh 1:1,25 A
Điện áp đầu ra-Kênh 2:24 V
Kênh đầu ra hiện tại 2:1,25 A
Điện áp cách ly:1,5 kV
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu:- 40 C
Nhiệt độ hoạt động tối đa:+ 85 C

Sản phẩm liên quan

19006040