Bộ chuyển đổi DC / DC COSEL ZUS251212

Số lượng đầu ra:1 đầu ra
Công suất ra:25,2 W
Điện áp đầu vào:9 V đến 18 V
Điện áp đầu ra-Kênh 1:12 V
Đầu ra hiện tại - Kênh 1:2.1 A
Điện áp cách ly:500 V
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu:- 20 C
Nhiệt độ hoạt động tối đa:+ 71 C

Sản phẩm liên quan

19006040