Cảm biến độ ẩm HCH-1000-001

Output Type:Analog
Operating Supply Current:20 uA
Minimum Operating Temperature:- 40 C
Maximum Operating Temperature:+ 120 C

Sản phẩm liên quan

19006040