Cáp module GPIB(IEEE 488)57-30240

"
Số lượng chân:24
Số lượng thiết bị đầu cuối:24
Kỹ thuật loại trình kết nối:Phích cắm
Đánh giá hiện tại:5 A
Vật liệu chống điện:5 GΩ
Nhiệt độ hoạt động tối đa:105 ° C
Xếp hạng điện áp tối đa (DC):700 V
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu:-55 ° C
Số liên lạc:24
Số lượng cổng:1
Số lượng vị trí:24
Số hàng:2
Sự định hướng:Thẳng
Chấm dứt:Hàn
Xếp hạng điện áp (DC):700 V
Chiều sâu:40,84 mm
Chiều dài;48,76 mm
Độ dày:12 mm"
 

19006040