Đặc điểm cầu chì gG, gL 
Đánh giá hiện tại 16A-20A-25A-35A-50A-63A 
Điện áp định mức  AC 250V, 400V 
Loại cầu chì công nghiệp 
Kích thước cầu chì D02

Sản phẩm liên quan

19006040