Công tắc bàn đạp

BÀN ĐẠP CFS-302

BÀN ĐẠP CFS-302

Mã số: CFS-302 (250VAC)

19006040