Công tắc xoay 2 vị trí, 3 vị trí, có khóa HanYoung CR series CR-253-4

Loại : công tắc xoay
Số lượng và loại vị trí: 3 vị trí, không hồi
Màu sắc: đen
Kích thước: Ø25
Tiếp điểm: 2a2b
Vật liệu: nhựa

19006040