Dòng điện định mức 18A 
Điện áp 400/440VAC.
Điện áp điều khiển cuộn coil 220 VAC.
Tiếp điểm: 1a 1b
Số cực: 3 cực
Kích thước: 55x72x92 (WxHxD mm)
Sử dụng trong nhiệt độ môi trường lên đến 70 °C.

19006040