Control Switch (Ø22 Series) (KH-2201ER-11R)

Nút nhấn khẩn cấp 
Hoạt động: Push Lock / Turn Reset
Gắn lỗ: φ22
Kích thước dọc: 77mm
Kích thước chiều rộng: 44mm
Cấu hình: 1a/1b
Màu: đỏ
Tiêu chuẩn: UE/CL

19006040