Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CC-QX2ASM-800

Bộ điều khiển nhiệt độ hiển thị số, KT 48x48
- Nguồn cung cấp: 100 to 240 VAC
- Đầu ra điều khiển: 01 Voltage output
- Đầu ra báo động : 02 output relay
- Kiểu đầu vào : cảm biến nhiệt độ
- Chức năng điều khiển ON/OFF hoặc 2-PID độc lập

19006040