Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CZ-R2MT

Kích thước 48x48
- Nguồn cung cấp: 100 to 240 VAC
- Đầu ra điều khiển: 1 Rơ le SPST-NO, 250 VAC, 3 A (tải thuần trở)
- Đầu ra báo động :2 Rơ le SPST-NO, 250 VAC, 1A (Tải thuần trở)
- Kiểu đầu vào : Thermocouple
- Chức năng điều khiển ON/OFF hoặc 2-PID

19006040