Honda MR-25M

Tags: MR-25M

"Kiểu:Hình hộp chữ nhật
Gắn:Bảng điều khiển
Định hướng cơ thể:Thẳng
Phương pháp chấm dứt:Hàn
Số liên lạc:25
Đánh giá điện áp tối đa:300 VAC
Xếp hạng hiện tại tối đa:3/Liên hệ với A
Nhiệt độ hoạt động:-40 đến 85 ° C"
 

19006040