MCB BH-D10 2P 25A TYPE C N Mitsubishi

Còn 1 sản phẩm

 Loại  :Đóng cắt MCB từ nhiệt
 Số pha  :3 pha
 Đặc tính đường tải : Loại B, C, D
 Điện áp định mức:  440V
 Dòng định mức : 25A
 Dòng ngắn mạch tại 400V : 10 kA
 Cấp độ bảo vệ  :IP2x

0985739369