MCB EZ9F34116 Schneider

Còn 1 sản phẩm

Số cực: 1
Dòng điện định mức: 16A
Dòng cắt ngắn mạch: 4500 A  ở  230 V AC 50/60 Hz  (IEC 60898-1)
                                   4500 A  ở  400 V AC 50/60 Hz  (IEC 60898-1)

0985739369