Module PLC CO TRUST CTS7231-7ND32

Đầu vào điện áp -5V ---- 5V, -10V --- 10V, 0V --- 5V, 0V --- 10V
Đầu vào dòng 0 --- 20mA
Số đầu vào 2PT100 / 2NTC2AI

19006040