Tay điều khiển cầu trục KG AUTO KG-H06ECCC

Tay bấm cầu trục KG-H06ECCC là loại 2 cấp tốc độ 
Loại 6 nút 2 cấp + dừng khẩn 
Ứng dụng: Điều khiển cầu trục, cổng trục, cẩu quay và các cơ cấu máy móc khác, phù hợp với việc sử dụng 2 cấp tốc độ 

19006040