Terminal block MIE IN200K-C 

Tags: IN200K

"Mổi block bao gồm Terminal + Nhãn + Nắp đậy

Cách gắn tủ điện: Din Rail

Số cực: 1 cực

Điện áp: 600V

Dòng điện: 240A

Độ bền điện môi: 2500V/min

Độ cách điện: 100MΩ

Tiết diện dây: 100mm² MAX

Quy cách bắt vít: M10

Chất lượng: CE Certificat"
 

19006040