Nút nhấn khẩn cấp
Khích thước: 30x30x57 (mm)
Hình dạng đầu: Tròn
Kiểu tác động: turn to release

Sản phẩm liên quan

19006040