Hỗ trợ mua hàng: 0961 477 316
Hỗ trợ giao hàng: 0961 477 316
Deal mới nhất
Bộ lọc nhiễu EMC Allen-Bradley 22-RF021-BL

Bộ lọc nhiễu EMC Allen-Bradley 22-RF021-BL

 Nhà cung cấp Bộ lọc nhiễu EMC Allen-Bradley 22-RF021-BL, Nguồn cấp 240VAC uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
2.125.000 ₫
  (Giao sản phẩm)
Giá gốc
2.125.000 ₫
Thời gian còn lại
0
 : 
0
 : 
0
 : 
0
Tiết kiệm
Biến tần Allen Bradley 20F11GD034AA0NNNNN

Biến tần Allen Bradley 20F11GD034AA0NNNNN

Nhà cung cấp Biến tần Allen Bradley 20F11GD034AA0NNNNN uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
74.500.000 ₫
  (Giao sản phẩm)
Giá gốc
74.500.000 ₫
Thời gian còn lại
0
 : 
0
 : 
0
 : 
0
Tiết kiệm
Servo Drive Allen-Bradley 2094-BM02-S

Servo Drive Allen-Bradley 2094-BM02-S

Nhà cung cấp Servo Drive Allen-Bradley 2094-BM02-S, Nguồn cấp 460V uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
53.612.500 ₫
  (Giao sản phẩm)
Giá gốc
53.612.500 ₫
Thời gian còn lại
0
 : 
0
 : 
0
 : 
0
Tiết kiệm
Servo Drive Allen-Bradley 2094-BM03-S

Servo Drive Allen-Bradley 2094-BM03-S

Nhà cung cấp Servo Drive Allen-Bradley 2094-BM03-S, Nguồn cấp 460V uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
78.300.000 ₫
  (Giao sản phẩm)
Giá gốc
78.300.000 ₫
Thời gian còn lại
0
 : 
0
 : 
0
 : 
0
Tiết kiệm
Servo Drive Allen-Bradley 2094-BC04-M02-S

Servo Drive Allen-Bradley 2094-BC04-M02-S

Nhà cung cấp Servo Drive Allen-Bradley 2094-BC04-M02-S, Nguồn cấp 460V uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
96.637.500 ₫
  (Giao sản phẩm)
Giá gốc
96.637.500 ₫
Thời gian còn lại
0
 : 
0
 : 
0
 : 
0
Tiết kiệm
Servo Drive Allen-Bradley 2094-BC04-M03-S

Servo Drive Allen-Bradley 2094-BC04-M03-S

Nhà cung cấp Servo Drive Allen-Bradley 2094-BC04-M03-S, Nguồn cấp 460V uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
122.750.000 ₫
  (Giao sản phẩm)
Giá gốc
122.750.000 ₫
Thời gian còn lại
0
 : 
0
 : 
0
 : 
0
Tiết kiệm
Servo Allen Bradley MPL-B4530K-MK74AA

Servo Allen Bradley MPL-B4530K-MK74AA

Nhà cung cấp Servo Allen Bradley MPL-B4530K-MK74AA  , Nguồn cấp 460VAC uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
62.312.500 ₫
  (Giao sản phẩm)
Giá gốc
62.312.500 ₫
Thời gian còn lại
0
 : 
0
 : 
0
 : 
0
Tiết kiệm
Giảm
60%
Servo Mitsubishi MR-J4-60A

Servo Mitsubishi MR-J4-60A

 Nhà cung cấp Bộ điều khiển Servo MR-J4-60A nguồn 1/3P-220Vac, công suất 0.6kW uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
16.762.800 ₫
  (Giao sản phẩm)
Giá gốc
41.907.000 ₫
Thời gian còn lại
129
 : 
19
 : 
2
 : 
41
Tiết kiệm
25.144.200 ₫
Giảm
20%
Bộ mã hóa vòng quay E6B2-CWZ1X 1000P/R

Bộ mã hóa vòng quay E6B2-CWZ1X 1000P/R

Nhà cung cấp Encoder Omron tương đối E6B2-CWZ1X 1000P/R, nguồn 5VDC, Độ phân giải  1000 xung/vòng uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
2.650.000 ₫
  (Giao sản phẩm)
Giá gốc
3.312.500 ₫
Thời gian còn lại
129
 : 
19
 : 
2
 : 
41
Tiết kiệm
662.500 ₫
Servo Motor HC-KFS73K

Servo Motor HC-KFS73K

Nhà cung cấp Bộ điều khiển Servo Motor HC-KFS73K, nguồn cấp 200V, công suất 0.75kW uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
15.850.000 ₫
  (Giao sản phẩm)
Giá gốc
15.850.000 ₫
Thời gian còn lại
0
 : 
0
 : 
0
 : 
0
Tiết kiệm
Giảm
20%
Servo Motor HC-SFS152

Servo Motor HC-SFS152

Nhà cung cấp Bộ điều khiển Servo Motor HC-SFS152, nguồn cấp 200V, công suất 1.5kW uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
18.130.000 ₫
  (Giao sản phẩm)
Giá gốc
22.662.500 ₫
Thời gian còn lại
129
 : 
19
 : 
2
 : 
41
Tiết kiệm
4.532.500 ₫
Giảm
20%
Servo Motor HC-SFS102

Servo Motor HC-SFS102

Nhà cung cấp Bộ điều khiển Servo Motor HC-SFS102, nguồn cấp 200V, công suất 1kW uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
14.300.000 ₫
  (Giao sản phẩm)
Giá gốc
17.875.000 ₫
Thời gian còn lại
129
 : 
19
 : 
2
 : 
41
Tiết kiệm
3.575.000 ₫
Giảm
20%
Servo motor HC-KFS43

Servo motor HC-KFS43

Nhà cung cấp Bộ điều khiển Servo Motor HC-KFS43, nguồn cấp 200V, công suất 0.4kW uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
9.850.000 ₫
  (Giao sản phẩm)
Giá gốc
12.312.500 ₫
Thời gian còn lại
129
 : 
19
 : 
2
 : 
41
Tiết kiệm
2.462.500 ₫
Giảm
20%
Servo Motor HC-KFS13

Servo Motor HC-KFS13

Nhà cung cấp Bộ điều khiển Servo Motor HC-SFS13, nguồn cấp 200V, công suất 0.1kW uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
7.250.000 ₫
  (Giao sản phẩm)
Giá gốc
9.062.500 ₫
Thời gian còn lại
129
 : 
19
 : 
2
 : 
41
Tiết kiệm
1.812.500 ₫
Giảm
20%
Servo Motor HC-SFS352

Servo Motor HC-SFS352

Nhà cung cấp Bộ điều khiển Servo Motor HC-SFS352, nguồn cấp 200VAC, công suất 3.5kW uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
23.750.000 ₫
  (Giao sản phẩm)
Giá gốc
29.687.500 ₫
Thời gian còn lại
129
 : 
19
 : 
2
 : 
41
Tiết kiệm
5.937.500 ₫
Giảm
20%
Servo Motor HC-SFS202

Servo Motor HC-SFS202

Nhà cung cấp Bộ điều khiển Servo Motor HC-SFS202, nguồn cấp 200V, công suất 2kW uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
17.960.000 ₫
  (Giao sản phẩm)
Giá gốc
22.450.000 ₫
Thời gian còn lại
129
 : 
19
 : 
2
 : 
41
Tiết kiệm
4.490.000 ₫
Giảm
60%
Servo Mitsubishi MR-J4W3-444B

Servo Mitsubishi MR-J4W3-444B

Nhà cung cấp Bộ điều khiển Servo MR-J4W3-444B, bộ khuếch đại servo 3 trục,nguồn 3P-220Vac, công suất 0.4Kw uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
59.019.200 ₫
  (Giao sản phẩm)
Giá gốc
147.548.000 ₫
Thời gian còn lại
129
 : 
19
 : 
2
 : 
41
Tiết kiệm
88.528.800 ₫
Giảm
60%
Servo Mitsubishi MR-J4W3-222B

Servo Mitsubishi MR-J4W3-222B

Nhà cung cấp Bộ điều khiển Servo MR-J4W3-222B, bộ khuếch đại servo 3 trục,nguồn 3P-220Vac, công suất 0.2Kw uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
56.525.600 ₫
  (Giao sản phẩm)
Giá gốc
141.314.000 ₫
Thời gian còn lại
129
 : 
19
 : 
2
 : 
41
Tiết kiệm
84.788.400 ₫
Giảm
60%
Servo Mitsubishi MR-J4W2-77B

Servo Mitsubishi MR-J4W2-77B

Nhà cung cấp Bộ điều khiển Servo MR-J4W2-77B, bộ khuếch đại servo 2 trục,nguồn 3P-220Vac, công suất 0.75Kw uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
57.523.200 ₫
  (Giao sản phẩm)
Giá gốc
143.808.000 ₫
Thời gian còn lại
129
 : 
19
 : 
2
 : 
41
Tiết kiệm
86.284.800 ₫
Giảm
60%
Servo Mitsubishi MR-J4W2-44B

Servo Mitsubishi MR-J4W2-44B

Nhà cung cấp Bộ điều khiển Servo MR-J4W2-44B, bộ khuếch đại servo 2 trục,nguồn 3P-220Vac, công suất 0.4Kw uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
42.227.600 ₫
  (Giao sản phẩm)
Giá gốc
105.569.000 ₫
Thời gian còn lại
129
 : 
19
 : 
2
 : 
41
Tiết kiệm
63.341.400 ₫