Các nhiệm vụ của tự động hóa

Người quản lý hoạt động CNTT có thể sử dụng tự động hóa CNTT cho một số nhiệm vụ, bao gồm:

Quản lý sự cố : Mặc dù các tổ chức không thể tránh được tất cả các sự cố lớn, nhưng tự động hóa CNTT có thể giúp các công ty đối phó với chúng khi chúng xảy ra. Sử dụng tự động hóa để ứng phó với các sự cố lớn giúp doanh nghiệp khôi phục dịch vụ nhanh hơn và ít lỗi hơn. Tự động hóa CNTT cho phép các công ty giảm thời gian xảy ra sự cố và giảm chi phí cho các sự cố đó cho chính họ và khách hàng của họ.

Triển khai ứng dụng . Cho dù tổ chức sử dụng phương pháp tiếp cận tích hợp truyền thống hay tích hợp lien tục và triển khai ứng dụng liên tục, việc tự động hóa các tác vụ và khả năng thiết yếu, đặc biệt là trong quá trình thử nghiệm, có thể giúp họ triển khai thành công các ứng dụng của mình. Tự động hóa giúp các công ty tiến triển từ cam kết và xây dựng đến thử nghiệm đến triển khai một cách có hệ thống hơn, cải thiện hiệu quả và thông lượng và giảm cơ hội mắc lỗi của con người.

Sử dụng tự động hóa CNTT, các tổ chức có thể triển khai ứng dụng của họ một cách tự tin, định cấu hình các dịch vụ cần thiết ngay từ đầu cũng như tải các ứng dụng và hiện vật của họ, chẳng hạn như công việc đã được ghi lại và lưu trữ trong một kho lưu trữ để có thể truy xuất theo yêu cầu, thiết lập và chạy thông qua một cách tiếp cận chung, minh bạch mà tất cả các nhân viên CNTT của họ có thể hiểu được.

Bảo mật và tuân thủ : Người quản lý hoạt động CNTT có thể sử dụng tự động hóa CNTT để xác định và thực thi các chính sách bảo mật, tuân thủ và quản lý rủi ro cũng như khắc phục bất kỳ vấn đề nào bằng cách xây dựng chúng thành các bước tự động trong toàn bộ cơ sở hạ tầng của họ. Tự động hóa CNTT cho phép các nhà quản lý hoạt động CNTT đảm bảo an toàn trước các quy trình công nghệ thông tin của họ và chủ động hơn trong các nỗ lực bảo mật của họ. Việc thực hiện các quy trình và quy trình an ninh mạng tự động, được tiêu chuẩn hóa giúp việc tuân thủ cũng như kiểm toán dễ dàng hơn.

Thông tin liên quan

1900088863
messenger
zalo 0985739369