Điều khoản bán hàng.

Bằng việc chấp nhận giao hàng hóa được mua bởi người mua (“Người mua”) từ Siêu Thị Điện Tự Động - Công ty Tự động hóa Phương Nam (“Công ty”), Người mua đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau:
1. Bán

- Công ty đồng ý bán cho Người mua các sản phẩm (“Sản phẩm”) theo các điều khoản và điều kiện quy định trong Thỏa thuận này (hoặc có thể được Công ty sửa đổi theo thời gian và được công bố tại thời điểm) và theo mức giá mà hai bên đã đồng ý và niêm yết trên website sieuthidientudong.com. Tài liệu này thay thế tất cả các thông tin liên lạc trước đây giữa Công ty và Người mua.

2. Hiệu lực của Đơn đặt hàng và Điều khoản thanh toán

- Các đơn đặt hàng mà Công ty nhận được để mua bất kỳ Sản phẩm nào sẽ không ràng buộc Công ty cho đến khi được Công ty chấp nhận. Trong phạm vi mà bất kỳ thông tin liên lạc hoặc hành động nào khác của Công ty có thể được coi là sự chấp nhận đề nghị của Người mua, bất kỳ sự chấp nhận nào của Công ty đều có điều kiện khi Người mua đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu trong tài liệu này. Trong phạm vi các Điều khoản và Điều kiện này được coi là một đề nghị bán Sản phẩm, tài liệu này giới hạn rõ ràng mọi sự chấp nhận đối với các điều khoản và điều kiện được nêu ở đây. Không có điều khoản hoặc điều kiện nào được trình bày cho Công ty vào bất kỳ lúc nào khác hoặc bổ sung cho các điều khoản và điều kiện nêu ở đây được Công ty chấp nhận, và bất kỳ và tất cả các điều khoản bổ sung hoặc khác biệt như vậy đều bị Công ty từ chối rõ ràng. Người mua không thể sửa đổi hoặc thay đổi các điều khoản quy định ở đây mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty. Việc Người mua chấp nhận giao bất kỳ Sản phẩm nào sẽ được coi là chấp nhận các điều khoản và điều kiện này.

3. Điều khoản giao hàng. 

- Công ty sẽ giao hàng cho người mua các sản phẩm do người mua đặt hàng theo hình thức Door to Door tận tay người mua. Trừ khi có quy định khác trong Thỏa thuận này.

Bài viết liên quan

1900088863
messenger
zalo 0985739369