Hỗ trợ mua hàng: 0961 477 316
Hỗ trợ giao hàng: 0961 477 316
Deal hôm nay
Giảm
20%

Cảm biến tiệm cận Omron E2E-X1C1

Nhà cung cấp Cảm biến tiệm cận Omron E2E-X1C1, nguồn 10-30VDC, loại thu-phát 1mm uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
1.120.000 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
1.400.000 ₫
Thời gian còn lại
14
 : 
3
 : 
8
 : 
7
Tiết kiệm
280.000 ₫
Giảm
70%

Module Mitsubishi FX2N-4AD-TC

Nhà cung cấp Module Mitsubishi FX2N-4AD-TC, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
8.268.900 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
27.563.000 ₫
Thời gian còn lại
15
 : 
3
 : 
8
 : 
7
Tiết kiệm
19.294.100 ₫
Giảm
60%

Board Mitsubishi FX3G-485-BD

Nhà cung cấp Board Mitsubishi FX3G-485-BD, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
551.200 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
1.378.000 ₫
Thời gian còn lại
15
 : 
3
 : 
8
 : 
7
Tiết kiệm
826.800 ₫
Giảm
60%

Board Mitsubishi FX3G-422-BD

Nhà cung cấp Board Mitsubishi FX3G-422-BD, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
551.200 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
1.378.000 ₫
Thời gian còn lại
15
 : 
3
 : 
8
 : 
7
Tiết kiệm
826.800 ₫
Giảm
60%

Board Mitsubishi FX3G-232-BD

 
551.200 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
1.378.000 ₫
Thời gian còn lại
15
 : 
3
 : 
8
 : 
7
Tiết kiệm
826.800 ₫
Giảm
60%

Analog Module Mitsubishi FX2N-8AD

Nhà cung cấp Analog Module Mitsubishi FX2N-8AD, 8 Analog Output, 12 bit, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
10.021.200 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
25.053.000 ₫
Thời gian còn lại
15
 : 
3
 : 
8
 : 
7
Tiết kiệm
15.031.800 ₫
Giảm
70%

Analog Module Mitsubishi FX2N-4AD

Nhà cung cấp Analog Module Mitsubishi FX2N-4AD, 4 Analog Output, 12 bit, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
5.142.900 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
17.143.000 ₫
Thời gian còn lại
15
 : 
3
 : 
8
 : 
7
Tiết kiệm
12.000.100 ₫
Giảm
60%

Analog Module Mitsubishi FX2N-2AD

Nhà cung cấp Analog Module Mitsubishi FX2N-2AD, 2 Analog Output, 12 bit, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
3.482.800 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
8.707.000 ₫
Thời gian còn lại
15
 : 
3
 : 
8
 : 
7
Tiết kiệm
5.224.200 ₫
Giảm
70%

Analog Module Mitsubishi FX2N-4AD-PT

Nhà cung cấp Analog Module Mitsubishi FX2N-4AD-PT, 4 Analog Output, 12 bit, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
6.975.000 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
23.250.000 ₫
Thời gian còn lại
15
 : 
3
 : 
8
 : 
7
Tiết kiệm
16.275.000 ₫
Giảm
70%

Analog Module Mitsubishi FX2N-4DA

Nhà cung cấp Analog Module Mitsubishi FX2N-4DA, 4 Analog Output, 12 bit, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
5.538.900 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
18.463.000 ₫
Thời gian còn lại
15
 : 
3
 : 
8
 : 
7
Tiết kiệm
12.924.100 ₫
Giảm
60%

Analog Module Mitsubishi FX2N-2DA

Nhà cung cấp Analog Module Mitsubishi FX2N-2DA, 2 Analog Output, 12 bit, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
3.694.000 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
9.235.000 ₫
Thời gian còn lại
15
 : 
3
 : 
8
 : 
7
Tiết kiệm
5.541.000 ₫
Giảm
60%

PLC Mitsubishi FX3S-30MT/ESS

Nhà cung cấp PLC Mitsubishi FX3S-30MT/ESS, nguồn cấp 100-240VAC, 16input, 14utput transistor ( source ), uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
3.252.400 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
8.131.000 ₫
Thời gian còn lại
15
 : 
3
 : 
8
 : 
7
Tiết kiệm
4.878.600 ₫
Giảm
60%

PLC Mitsubishi FX3S-30MT/ES

Nhà cung cấp PLC Mitsubishi FX3S-30MT/ES, nguồn cấp 100-240VAC, 16input, 14utput transistor ( sink ), uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
3.612.000 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
9.030.000 ₫
Thời gian còn lại
15
 : 
3
 : 
8
 : 
7
Tiết kiệm
5.418.000 ₫
Giảm
60%

PLC Mitsubishi FX3S-30MR/ES

Nhà cung cấp PLC Mitsubishi FX3S-30MR/ES, nguồn cấp 100-240VAC, 16input, 14utput transistor ( source ), uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
4.076.000 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
10.190.000 ₫
Thời gian còn lại
15
 : 
3
 : 
8
 : 
7
Tiết kiệm
6.114.000 ₫
Giảm
60%

PLC Mitsubishi FX3S-14MR/ES

Nhà cung cấp PLC Mitsubishi FX3S-14MR/ES, nguồn cấp 100-240VAC, 8 input, 6utput relay, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
2.707.600 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
6.769.000 ₫
Thời gian còn lại
15
 : 
3
 : 
8
 : 
7
Tiết kiệm
4.061.400 ₫
Giảm
60%

PLC Mitsubishi FX3S-10MT/ES

Nhà cung cấp PLC Mitsubishi FX3S-10MT/ES, nguồn cấp 100-240VAC, 6 input, 4utput transistor, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
2.651.200 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
6.628.000 ₫
Thời gian còn lại
15
 : 
3
 : 
8
 : 
7
Tiết kiệm
3.976.800 ₫
Giảm
60%

PLC Mitsubishi FX3S-10MR/ES

Nhà cung cấp PLC Mitsubishi FX3S-10MR/ES, nguồn cấp 100-240VAC, 6 input, 4utput relay, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
2.168.800 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
5.422.000 ₫
Thời gian còn lại
15
 : 
3
 : 
8
 : 
7
Tiết kiệm
3.253.200 ₫
Giảm
60%

PLC Mitsubishi FX3S-20MR/ES

Nhà cung cấp PLC Mitsubishi FX3S-20MR/ES, nguồn cấp 100-240VAC, 12 input, 8utput relay, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
3.417.600 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
8.544.000 ₫
Thời gian còn lại
15
 : 
3
 : 
8
 : 
7
Tiết kiệm
5.126.400 ₫
Giảm
60%

PLC Mitsubishi FX1S-30MT-ESS/UL

Nhà cung cấp PLC Mitsubishi FX1S-30MT-ESS/UL, nguồn cấp 240VAC, 16 input, 14utput transistor, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
4.749.600 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
11.874.000 ₫
Thời gian còn lại
15
 : 
3
 : 
8
 : 
7
Tiết kiệm
7.124.400 ₫
Giảm
60%

PLC Mitsubishi FX1S-10MR-ES/UL

Nhà cung cấp PLC Mitsubishi FX1S-10MR-ES/UL, nguồn cấp 240VAC, 6 input, 4utput relay, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
2.329.200 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
5.823.000 ₫
Thời gian còn lại
15
 : 
3
 : 
8
 : 
7
Tiết kiệm
3.493.800 ₫