Hỗ trợ mua hàng: 0961 477 316
Hỗ trợ giao hàng: 0961 477 316
Deal hôm nay
Giảm
10%

Màn hình Allen-Bradley 2711P-T10C21D8S

Nhà cung cấp Màn hình Allen-Bradley 2711P-T10C21D8S uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
43.346.250 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
48.162.500 ₫
Thời gian còn lại
24
 : 
18
 : 
42
 : 
7
Tiết kiệm
4.816.250 ₫
Giảm
10%

Module Allen-Bradley 1768-PA3

 Nhà cung cấp Module Allen-Bradley 1768-PA3 uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
9.832.500 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
10.925.000 ₫
Thời gian còn lại
7
 : 
10
 : 
2
 : 
34
Tiết kiệm
1.092.500 ₫
Giảm
30%

Công Tắc hành trình Omron Z-15GK55-B

 Công Tắc hành trình Omron Z-15GK55-B
210.000 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
300.000 ₫
Thời gian còn lại
7
 : 
10
 : 
2
 : 
34
Tiết kiệm
90.000 ₫
Giảm
30%

Công Tắc hành trình Omron Z-15GW-B

 Công Tắc hành trình Omron Z-15GW-B
126.000 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
180.000 ₫
Thời gian còn lại
7
 : 
10
 : 
2
 : 
34
Tiết kiệm
54.000 ₫
Giảm
30%

Công tắc hành trình Omron D4MC-2020

 Công tắc hành trình Omron D4MC-2020
262.500 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
375.000 ₫
Thời gian còn lại
7
 : 
10
 : 
2
 : 
34
Tiết kiệm
112.500 ₫
Giảm
30%

Công Tắc hành trình Omron WLCA12-2N

 Công Tắc hành trình Omron WLCA12-2N
892.500 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
1.275.000 ₫
Thời gian còn lại
7
 : 
10
 : 
2
 : 
34
Tiết kiệm
382.500 ₫
Giảm
30%

Công Tắc hành trình Omron WLCA2

 Công Tắc hành trình Omron WLCA2 
661.500 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
945.000 ₫
Thời gian còn lại
7
 : 
10
 : 
2
 : 
34
Tiết kiệm
283.500 ₫
Giảm
30%

Công Tắc hành trình Omron HL5030

 Công Tắc hành trình Omron HL5030
577.500 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
825.000 ₫
Thời gian còn lại
7
 : 
10
 : 
2
 : 
34
Tiết kiệm
247.500 ₫
Giảm
30%

Công Tắc hành trình Omron HL-5000

 Công Tắc hành trình Omron HL-5000
525.000 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
750.000 ₫
Thời gian còn lại
7
 : 
10
 : 
2
 : 
34
Tiết kiệm
225.000 ₫
Giảm
30%

Công Tắc hành trình Omron HL-5200

 Công Tắc hành trình Omron HL-5200
588.000 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
840.000 ₫
Thời gian còn lại
7
 : 
10
 : 
2
 : 
34
Tiết kiệm
252.000 ₫
Giảm
20%

PLC Allen Bradley 1762-IF4

Nhà cung cấp PLC Allen Bradley  1762-IF4 nguồn cấp 0-10VAC, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
5.500.000 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
6.875.000 ₫
Thời gian còn lại
7
 : 
10
 : 
2
 : 
34
Tiết kiệm
1.375.000 ₫
Giảm
20%

PLC Allen Bradley 1761-L32BWB

Nhà cung cấp PLC Allen Bradley 1761-L32BWB, Nguồn cấp 24VDC uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
8.120.000 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
10.150.000 ₫
Thời gian còn lại
7
 : 
10
 : 
2
 : 
34
Tiết kiệm
2.030.000 ₫
Giảm
65%

Biến tần Mitsubishi-FR-A840-90K-1

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-A840-90K-1, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
111.274.450 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
317.927.000 ₫
Thời gian còn lại
7
 : 
10
 : 
2
 : 
34
Tiết kiệm
206.652.550 ₫
Giảm
65%

Biến tần Mitsubishi-FR-A840-75K-1

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-A840-75K-1, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
98.756.000 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
282.160.000 ₫
Thời gian còn lại
7
 : 
10
 : 
2
 : 
34
Tiết kiệm
183.404.000 ₫
Giảm
65%

Biến tần Mitsubishi-FR-A840-7.5K-1

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-A840-7.5K-1, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
19.279.750 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
55.085.000 ₫
Thời gian còn lại
7
 : 
10
 : 
2
 : 
34
Tiết kiệm
35.805.250 ₫
Giảm
65%

Biến tần Mitsubishi-FR-A840-55K-1

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-A840-55K-1, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
75.655.300 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
216.158.000 ₫
Thời gian còn lại
7
 : 
10
 : 
2
 : 
34
Tiết kiệm
140.502.700 ₫
Giảm
65%

Biến tần Mitsubishi-FR-A840-500K-1

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-A840-500K-1, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
695.466.100 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
1.987.046.000 ₫
Thời gian còn lại
7
 : 
10
 : 
2
 : 
34
Tiết kiệm
1.291.579.900 ₫
Giảm
65%

Biến tần Mitsubishi-FR-A840-5.5K-1

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-A840-5.5K-1, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
15.773.450 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
45.067.000 ₫
Thời gian còn lại
7
 : 
10
 : 
2
 : 
34
Tiết kiệm
29.293.550 ₫
Giảm
65%

Biến tần Mitsubishi-FR-A840-45K-1

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-A840-45K-1, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
66.218.950 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
189.197.000 ₫
Thời gian còn lại
7
 : 
10
 : 
2
 : 
34
Tiết kiệm
122.978.050 ₫
Giảm
65%

Biến tần Mitsubishi-FR-A840-450K-1

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-A840-450K-1, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
612.010.350 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
1.748.601.000 ₫
Thời gian còn lại
7
 : 
10
 : 
2
 : 
34
Tiết kiệm
1.136.590.650 ₫