Hỗ trợ mua hàng: 0961 477 316
Hỗ trợ giao hàng: 0961 477 316
Deal hôm nay
Giảm
60%

PLC Mitsubishi FX3U-128MR/ES

Nhà cung cấp PLC Mitsubishi FX3U-128MR/ES, nguồn cấp 100-240VAC , 64 input, 64utput relay , uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
21.656.000 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
54.140.000 ₫
Thời gian còn lại
3
 : 
22
 : 
6
 : 
6
Tiết kiệm
32.484.000 ₫
Giảm
20%

Bộ mã hóa vòng quay Omron E6B2-CWZ6C 1000P/R

Nhà cung cấp Encoder Omron tương đối E6B2-CWZ6C 1000P/R, nguồn 5-24VDC, Độ phân giải  1000 xung/vòng uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12
2.500.000 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
3.125.000 ₫
Thời gian còn lại
3
 : 
22
 : 
6
 : 
6
Tiết kiệm
625.000 ₫
Giảm
20%

Bộ mã hóa vòng quay Omron E6B2-CWZ6C 2000P/R

Nhà cung cấp Encoder Omron tương đối E6B2-CWZ6C 2000P/R, nguồn 5-24VDC, Độ phân giải  2000 xung/vòng uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12
2.500.000 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
3.125.000 ₫
Thời gian còn lại
3
 : 
22
 : 
6
 : 
6
Tiết kiệm
625.000 ₫
Giảm
20%

Bộ mã hóa vòng quay Omron E6B2-CWZ6C 360P/R

Nhà cung cấp Encoder Omron tương đối E6B2-CWZ6C 360P/R, nguồn 5-24VDC, Độ phân giải  360 xung/vòng uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
1.400.000 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
1.750.000 ₫
Thời gian còn lại
3
 : 
22
 : 
6
 : 
6
Tiết kiệm
350.000 ₫
Giảm
20%

Bộ mã hóa vòng quay E6B2-CWZ6C 100P/R 2M

Encoder Omron tương đối E6B2-CWZ6C 100P/R 2M
2.200.000 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
2.750.000 ₫
Thời gian còn lại
3
 : 
22
 : 
6
 : 
6
Tiết kiệm
550.000 ₫
Giảm
20%

Bộ mã hóa vòng quay Omron E6B2-CWZ6C 200P/R

 Encoder Omron tương đối E6B2-CWZ6C 200P/R
2.200.000 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
2.750.000 ₫
Thời gian còn lại
3
 : 
22
 : 
6
 : 
6
Tiết kiệm
550.000 ₫
Giảm
20%

Bộ mã hóa vòng quay Omron E6B2-CWZ6C 600P/R 2M

Encoder Omron tương đối E6B2-CWZ6C 600P/R 2M
2.200.000 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
2.750.000 ₫
Thời gian còn lại
3
 : 
22
 : 
6
 : 
6
Tiết kiệm
550.000 ₫
Giảm
20%

Bộ mã hóa vòng quay Omron E6B2-CWZ6C 1024P/R

Nhà cung cấp Encoder Omron tương đối E6B2-CWZ6C 1024P/R, nguồn 5-24VDC, Độ phân giải  1024 xung/vòng uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12
2.800.000 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
3.500.000 ₫
Thời gian còn lại
3
 : 
22
 : 
6
 : 
6
Tiết kiệm
700.000 ₫
Giảm
20%

Bộ mã hóa vòng quay Omron E6A2-CW5C 360P/R

Nhà cung cấp Encoder Omron tương đối E6A2-CW5C 360P/R, nguồn 12-24VDC, Độ phân giải  360 xung/vòng uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
1.900.000 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
2.375.000 ₫
Thời gian còn lại
3
 : 
22
 : 
6
 : 
6
Tiết kiệm
475.000 ₫
Giảm
30%

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E50S8 - 300 - 3 - T -24

 Encoder tương đối, trục phi 8, 3 kênh A-B-Z
1.348.900 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
1.927.000 ₫
Thời gian còn lại
3
 : 
22
 : 
6
 : 
6
Tiết kiệm
578.100 ₫
Giảm
30%

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E50S8 - 360 - 3 - T -24

 Encoder tương đối, trục phi 8, 3 kênh A-B-Z
1.642.900 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
2.347.000 ₫
Thời gian còn lại
3
 : 
22
 : 
6
 : 
6
Tiết kiệm
704.100 ₫
Giảm
30%

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E40S6-1024-6-L-5

 Encoder tương đối, trục phi 6, 6 kênh vi sai A-B-Z
1.607.900 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
2.297.000 ₫
Thời gian còn lại
3
 : 
22
 : 
6
 : 
6
Tiết kiệm
689.100 ₫
Giảm
65%

Biến tần Mitsubishi-FR-A840-90K-1

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-A840-90K-1, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
111.274.450 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
317.927.000 ₫
Thời gian còn lại
3
 : 
22
 : 
6
 : 
6
Tiết kiệm
206.652.550 ₫
Giảm
65%

Biến tần Mitsubishi-FR-A840-75K-1

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-A840-75K-1, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
98.756.000 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
282.160.000 ₫
Thời gian còn lại
3
 : 
22
 : 
6
 : 
6
Tiết kiệm
183.404.000 ₫
Giảm
65%

Biến tần Mitsubishi-FR-A840-7.5K-1

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-A840-7.5K-1, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
19.279.750 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
55.085.000 ₫
Thời gian còn lại
3
 : 
22
 : 
6
 : 
6
Tiết kiệm
35.805.250 ₫
Giảm
65%

Biến tần Mitsubishi-FR-A840-55K-1

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-A840-55K-1, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
75.655.300 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
216.158.000 ₫
Thời gian còn lại
3
 : 
22
 : 
6
 : 
6
Tiết kiệm
140.502.700 ₫
Giảm
65%

Biến tần Mitsubishi-FR-A840-500K-1

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-A840-500K-1, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
695.466.100 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
1.987.046.000 ₫
Thời gian còn lại
3
 : 
22
 : 
6
 : 
6
Tiết kiệm
1.291.579.900 ₫
Giảm
65%

Biến tần Mitsubishi-FR-A840-5.5K-1

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-A840-5.5K-1, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
15.773.450 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
45.067.000 ₫
Thời gian còn lại
3
 : 
22
 : 
6
 : 
6
Tiết kiệm
29.293.550 ₫
Giảm
65%

Biến tần Mitsubishi-FR-A840-45K-1

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-A840-45K-1, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
66.218.950 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
189.197.000 ₫
Thời gian còn lại
3
 : 
22
 : 
6
 : 
6
Tiết kiệm
122.978.050 ₫
Giảm
65%

Biến tần Mitsubishi-FR-A840-450K-1

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-A840-450K-1, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
612.010.350 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
1.748.601.000 ₫
Thời gian còn lại
3
 : 
22
 : 
6
 : 
6
Tiết kiệm
1.136.590.650 ₫