Hỗ trợ mua hàng: 0961 477 316
Hỗ trợ giao hàng: 0961 477 316
Deal hôm nay
Giảm
70%

Biến tần Mitsubishi-FR-E740-3.7K

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-E740-3.7K, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
8.459.700 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
28.199.000 ₫
Thời gian còn lại
252
 : 
18
 : 
43
 : 
3
Tiết kiệm
19.739.300 ₫
Giảm
70%

Biến tần Mitsubishi-FR-E740-2.2K

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-E740-2.2K, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
6.873.900 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
22.913.000 ₫
Thời gian còn lại
252
 : 
18
 : 
43
 : 
3
Tiết kiệm
16.039.100 ₫
Giảm
70%

Biến tần Mitsubishi-FR-E740-1.5K

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-E740-1.5K, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
5.499.000 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
18.330.000 ₫
Thời gian còn lại
252
 : 
18
 : 
43
 : 
3
Tiết kiệm
12.831.000 ₫
Giảm
70%

Biến tần Mitsubishi-FR-E740-0.75K

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-E740-0.75K, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
4.695.600 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
15.652.000 ₫
Thời gian còn lại
252
 : 
18
 : 
43
 : 
3
Tiết kiệm
10.956.400 ₫
Giảm
70%

Biến tần Mitsubishi-FR-E740-0.4K

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-E740-0.4K, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
4.338.000 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
14.460.000 ₫
Thời gian còn lại
252
 : 
18
 : 
43
 : 
3
Tiết kiệm
10.122.000 ₫
Giảm
70%

Biến tần Mitsubishi-FR-A720-11K

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-A720-11K, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
14.608.800 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
48.696.000 ₫
Thời gian còn lại
252
 : 
18
 : 
43
 : 
3
Tiết kiệm
34.087.200 ₫
Giảm
70%

Biến tần Mitsubishi-FR-A720-7.5K

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-A720-7.5K, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
13.554.600 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
45.182.000 ₫
Thời gian còn lại
252
 : 
18
 : 
43
 : 
3
Tiết kiệm
31.627.400 ₫
Giảm
72%

Biến tần Mitsubishi-FR-A720-5.5K

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-A720-5.5K, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
11.205.040 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
40.018.000 ₫
Thời gian còn lại
252
 : 
18
 : 
43
 : 
3
Tiết kiệm
28.812.960 ₫
Giảm
72%

Biến tần Mitsubishi-FR-A720-3.7K

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-A720-3.7K uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
8.032.640 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
28.688.000 ₫
Thời gian còn lại
252
 : 
18
 : 
43
 : 
3
Tiết kiệm
20.655.360 ₫
Giảm
72%

Biến tần Mitsubishi-FR-A720-1.5K

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-A720-1.5K, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
5.826.240 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
20.808.000 ₫
Thời gian còn lại
252
 : 
18
 : 
43
 : 
3
Tiết kiệm
14.981.760 ₫
Giảm
72%

Biến tần Mitsubishi-FR-A720-0.75K

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-A720-0.75K, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
5.547.640 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
19.813.000 ₫
Thời gian còn lại
252
 : 
18
 : 
43
 : 
3
Tiết kiệm
14.265.360 ₫
Giảm
72%

Biến tần Mitsubishi-FR-A720-0.4K

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-A720-0.4K, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
4.657.520 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
16.634.000 ₫
Thời gian còn lại
252
 : 
18
 : 
43
 : 
3
Tiết kiệm
11.976.480 ₫
Giảm
70%

Biến tần Mitsubishi-FR-D720-11K

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-D720-11K, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
11.949.300 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
39.831.000 ₫
Thời gian còn lại
252
 : 
18
 : 
43
 : 
3
Tiết kiệm
27.881.700 ₫
Giảm
70%

Biến tần Mitsubishi-FR-D720-7.5K

 
8.286.900 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
27.623.000 ₫
Thời gian còn lại
252
 : 
18
 : 
43
 : 
3
Tiết kiệm
19.336.100 ₫
Giảm
70%

BIẾN TẦN Mitsubishi FR-D720-5.5K

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi FR-D720-5.5K, nguồn cấp: 3P-220Vac, công suất 5.5Kw uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
6.597.600 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
21.992.000 ₫
Thời gian còn lại
252
 : 
18
 : 
43
 : 
3
Tiết kiệm
15.394.400 ₫
Giảm
70%

Biến tần Mitsubishi-FR-D720-3.7K

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-D720-3.7K, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
3.084.000 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
10.280.000 ₫
Thời gian còn lại
252
 : 
18
 : 
43
 : 
3
Tiết kiệm
7.196.000 ₫
Giảm
70%

Biến tần Mitsubishi-FR-D720-2.2K

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-D720-2.2K, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
2.870.700 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
9.569.000 ₫
Thời gian còn lại
252
 : 
18
 : 
43
 : 
3
Tiết kiệm
6.698.300 ₫
Giảm
70%

Biến tần Mitsubishi-FR-D720-1.5K

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-D720-1.5K, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
2.372.400 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
7.908.000 ₫
Thời gian còn lại
252
 : 
18
 : 
43
 : 
3
Tiết kiệm
5.535.600 ₫
Giảm
70%

Biến tần Mitsubishi-FR-D720-0.75K

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-D720-0.75K, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
1.991.700 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
6.639.000 ₫
Thời gian còn lại
252
 : 
18
 : 
43
 : 
3
Tiết kiệm
4.647.300 ₫
Giảm
70%

Biến tần Mitsubishi-FR-D720-0.4K

Nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi-FR-D720-0.4K, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
1.916.400 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
6.388.000 ₫
Thời gian còn lại
252
 : 
18
 : 
43
 : 
3
Tiết kiệm
4.471.600 ₫