Tự động hóa công nghệ thông tin là gì ?

Tự động hóa CNTT là việc sử dụng các hướng dẫn để tạo ra một quy trình lặp đi lặp lại thay thế công việc thủ công của một chuyên gia CNTT trong các trung tâm dữ liệu và triển khai đám mây

Các công cụ, khuôn khổ và thiết bị phần mềm thực hiện các nhiệm vụ với sự can thiệp tối thiểu của quản trị viên. Phạm vi của tự động hóa CNTT bao gồm từ các hành động đơn lẻ đến các chuỗi rời rạc và cuối cùng là triển khai CNTT tự động thực hiện các hành động dựa trên hành vi của người dùng và các trình kích hoạt sự kiện khác.

Tự động hóa CNTT khác với điều phối, nhưng thông thường, các thuật ngữ được sử dụng cùng nhau. Tự động hóa hoàn thành một nhiệm vụ liên tục mà không cần sự can thiệp của con người. Điều phối là một khái niệm rộng hơn, trong đó người dùng điều phối các nhiệm vụ tự động thành một quy trình hoặc quy trình làm việc gắn kết cho CNTT và doanh nghiệp. Ví dụ: quản trị viên CNTT cho phép mở rộng khối lượng công việc với tạo phiên bản tự động, cài đặt hệ điều hành (OS) và cung cấp bộ nhớ. Họ sắp xếp các nhiệm vụ tự động hóa trong một quy trình làm việc với thứ tự hoạt động cụ thể cho từng nhiệm vụ. Điều phối cũng có thể bao gồm thực thi quyền và vai trò, cổng phê duyệt và hơn thế nữa.

Cách tự động hóa CNTT hoạt động và ảnh hưởng đến các quy trình

Tự động hóa CNTT dựa vào các công cụ phần mềm để xác định và tiến hành một loạt các hành động chi tiết theo quy định được gọi theo cách thủ công hoặc bởi một trình kích hoạt bên ngoài, chẳng hạn như sự thay đổi  về nhu cầu  năng lực công nghệ thông tin

Tự động hóa CNTT thay thế một loạt các hành động và phản hồi giữa quản trị viên và môi trường CNTT. Ví dụ: một nền tảng tự động hóa CNTT, kết hợp lệnh ghép ngắn, biến và các thành phần khác thành một tập lệnh để bắt chước chuỗi lệnh và bước mà quản trị viên sẽ gọi một dòng tại một thời điểm thông qua giao diện dòng lệnh để cung cấp một máy ảo  hoặc thực hiện một quy trình sao lưu. Có thể đạt được kết quả tự động hóa CNTT phức tạp hơn bằng cách kết hợp nhiều tập lệnh thành một chuỗi. Các quy trình tự động hóa trong phạm vi giới hạn này có lợi nhất khi chúng thay thế một nhiệm vụ mà quản trị viên phải thực hiện thường xuyên. Quản trị viên không tiết kiệm được nhiều thời gian, nếu có, bằng cách tự động hóa một hành động thuộc lòng được thực hiện mỗi tháng một lần. Tuy nhiên, việc tự động hóa một hành động thuộc lòng diễn ra nhiều lần trong ngày sẽ làm tăng đáng kể thời gian của quản trị viên cho các nhiệm vụ khác đòi hỏi kỹ năng ra quyết định và đánh giá.

Các  công cụ tự động hóa cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cấp doanh nghiệp  kích hoạt các hành động theo các ngưỡng và các điều kiện tình huống khác trong môi trường CNTT. Các công cụ tự động hóa CNTT tiên tiến giám sát  cấu hình của hệ thống, phần mềm và các thành phần cơ sở hạ tầng khác; nhận ra những thay đổi trái phép hoặc bất ngờ; và tự động thực hiện các hành động sửa chữa. Ví dụ: nếu khối lượng công việc ngừng phản hồi, điều này sẽ kích hoạt các bước tự động để khởi động lại nó trên một máy chủ khác có khả năng chạy nó. Khi tự động hóa CNTT được đặt để thực thi trạng thái mong muốn của cấu hình, công cụ sẽ phát hiện các thay đổi trong cấu hình của máy chủ nằm ngoài thông số kỹ thuật và khôi phục nó về cài đặt chính xác.

Thông tin liên quan

1900088863
messenger
zalo 0985739369