Digital Electronic Timer (XY-720) for Drain Valve

Tags: XY-720

"Cung cấp hiệu điện thế:24..240VAC/DC-50Hz/60Hz cho bộ đếm thời gian được đánh dấu
Chu kỳ nhiệm vụ ED: 100%
Dòng hấp thụ:Tối đa 4mA 
Đổi đời:3 x 10 8
Nhiệt độ hoạt động:-10ºC~~+50ºC
Thời gian trên:từ 0,5 đến 10 giây
Thời gian nghỉ:từ 0,5 đến 45 phút
Chuyển đổi giữ điện áp:Tối đa 400V 
Công suất:1A "
 

19006040