BÀN ĐẠP CFS-302

Relay nhiệt Siemens

Relay nhiệt 45....63A

Relay nhiệt 45....63A

Mã số: 3RU1146-4JB0 (45-63A)

Relay nhiệt 40....50A

Relay nhiệt 40....50A

Mã số: 3RU1136-4HB0 (40-50A)

Relay nhiệt 17....22A

Relay nhiệt 17....22A

Mã số: 3RU1126-4CB0 (17-22A)

Relay nhiệt 14....20A

Relay nhiệt 14....20A

Mã số: 3RU1126-4BB0 (14-20A)

Relay nhiệt 11....16A

Relay nhiệt 11....16A

Mã số: 3RU1126-4AB0

Relay nhiệt 4.5..6.5A

Relay nhiệt 4.5..6.5A

Mã số: 3RU1116-1GB0 (4.5-6.3A)

Relay nhiệt 9..12A

Relay nhiệt 9..12A

Mã số: 3RU1116-1KB0 (9-12A)

relay nhiệt

relay nhiệt

Mã số: 3RU1126-1JB0

Relay nhiệt 7..10A

Relay nhiệt 7..10A

Mã số: 3RU1116-1JB0 (7-10A)

Relay nhiệt 5.5..8A

Relay nhiệt 5.5..8A

Mã số: 3RU1116-1HB0 (5.5-8A)

Relay nhiệt 3.5..5A

Relay nhiệt 3.5..5A

Mã số: 3RU1116-1FB0 (3.5-5A)

Relay nhiệt 1.4...2 A

Relay nhiệt 1.4...2 A

Mã số: 3RU1116-1BB0

© Copyright 2021 sieuthidientudong.com.
0985739369