Relay nhiệt ABB

RỜ LE NHIỆT TA110DU-105

RỜ LE NHIỆT TA110DU-105

Mã số: RELAY TA 110DU 105 (70-105A)

RỜ LE NHIỆT TA200DU-160

RỜ LE NHIỆT TA200DU-160

Mã số: RELAY TA200DU -160 (110 - 160A)

RỜ LE NHIỆT TA200DU-130

RỜ LE NHIỆT TA200DU-130

Mã số: RELAY TA200DU -130 (90- 130A)

RỜ LE NHIỆT TA110DU-115

RỜ LE NHIỆT TA110DU-115

Mã số: RELAY TA110DU -115 (80 - 115A)

Rờ le nhiệt TA75DU-63

Rờ le nhiệt TA75DU-63

Mã số: RELAY TA75DU -63 (45 - 63A)

Rờ le nhiệt TA75DU-52

Rờ le nhiệt TA75DU-52

Mã số: RELAY TA75DU -52 (36 - 52A)

Rờ le nhiệt TA75DU-42

Rờ le nhiệt TA75DU-42

Mã số: RELAY TA75DU - 42(29 - 42A)

RỜ LE NHIỆT TA25DU-32

RỜ LE NHIỆT TA25DU-32

Mã số: RELAY TA25DU -5(24 - 32A)

0985739369
messenger
zalo 0985739369