Bộ khuếch đại chuyển mạch - DEK-TR / INV - 2964319

"Kích thước
Chiều rộng 6,2 mm
Chiều cao 80 mm
Độ sâu 56 mm
Cung cấp dải điện áp 20 V DC ... 30 V DC (UV)
200 mA hiện tại liên tục
Giảm điện áp dư <1 V
Dòng điện rò rỉ <1 mA
Tối đa tần số truyền 15 kHz"
 

19006040