"Chất lỏng:Khí nén
Áp lực vận hành:9,9kgf / (0,99MPa)
Áp lực bằng chứng:15kgf / (1.5MPa)
Khu vực hiệu quả (Cv):55 (3.1)
Nhiệt độ môi trường và chất lỏng:5oC ~ 60oC
Góc vận hành:90˚"
 

19006040