Khởi động từ Mitsubishi S-N12 AC110

Mã số:S-N12-AC110V

Còn 1 sản phẩm

1.Mô tả: Khởi động từ Mitsubishi S-N12 AC110

Chọn các mã sản phẩm khác của Khởi Động Từ Mitsubishi S-N

  • Contactors Mitsubishi S-N12-AC110V.

  • Dòng điện định mức: 20 A.

  • Công suất tiêu thụ cuộn coil: 3.5 W.

  • Tiếp điểm phụ:

0985739369