Counter PANASONIC LC4HL-T4-DC24VS

Đầu ra kiểu rơle hoặc transitor
Kích thước : 48x48
Màn hình hiển thị 4-6 số.
Điện áp hoạt động : 100-240 V AC, 24 V AC/DC, 12-24 V AC/DC
7 modes hoạt động 
Tốc độ đếm : 30 Hz/ 5kHz
Mức độ bảo vệ : IP66

19006040