Relay SCHRACK PT570024

Còn 1 sản phẩm

Cấu hình liên hệ : 4PDT
Cuộn dây điện áp : 24 VDC
Liên hệ hiện tại : 6A
Phạm vi sản phẩm : Dòng PT
Rơle : Ổ cắm
Loại cuộn : Không chốt
Điện áp liên lạc VAC : 240VAC
Thiết bị đầu cuối chuyển tiếp : Kết nối nhanh
Điện áp liên lạc VDC : - 
Tài liệu liên hệ : Bạc niken 
Cuộn kháng : 777ohm
 

0985739369