Bộ ghép nối Fieldbus WAGO 750-343

Tags: 750-343

Tín hiệu số và tín hiệu tương tự
125 với khớp nối lặp được kết nối với chủ
Khoảng 6000 điểm I / O
Truyền qua cáp Cu
1ms Thời gian truyền thông thường

19006040