Module Sencon BCM387-WR

Sử dụng với tốc độ truyền cao – Hig Speed.
Điều khiển ngay tức thời với thời gian thực cho ngoại vi.
Kết nối cả chuẩn Sink, Source, AC hoặc DC.
Sử dụng tích hợp với Cảm biến thông minh – Smart 387 Sensor cho dòng Lon Aluminum.

19006040