Điện áp cung cấp: 24 .. 240 VAC/DC
- Chế độ hoạt động:
+ A: ON Delay
+ B: Flicker OFF start
+ B2: Flicker ON start
+ C: Signal ON/OFF Delay
+ D: Signal OFF Delay
+ E: Interval
+ G: Signal ON/OFF Delay
+ J: One-shot Output
- Dải thời gian:
+ 0.1 to 1.2 s
+ 1 to 12 s
+ 10 to 120 s
+ 1 to 12 min
+ 10 to 120 min
+ 1 to 12 h
+ 10 to 120 h
+ 100 to 1200 h
- Ngõ ra điều khiển relay, DPDT | SPDT
- Kết nối với bên ngoài: gắn thanh rail
 

19006040